FISH ANALİZİ


FISH Metodu Nedir?

Flüoresans In Situ Hibridizasyonu (FISH) hastanın biyopsi hücrelerindeki genetik materyali haritalandıran bir testtir. Bu test belirli genleri veya gen bölümlerini görselleştirmek için kullanılır. FISH testi, meme kanseri incelemelerinde alınan biyopsinin fazladan HER2 genine sahip olup olmadığını görmek için kullanılabilir. Eğer incelenen biyopside fazladan HER2 geni varsa fazladan HER2 reseptörü de var demektir. HER2 reseptörleri meme kanseri hücrelerinin büyümesini teşvik eden sinyallari algılarlar. FISH testi analizi HER2 için 'pozitif' veya 'negatif' (bazen nötr) olarak sonuçları uzmana sunmaktadır.


FISH Metodu Nerede Kullanılır?

FISH testi HER2 tespiti için Immunohistokimya  testi kadar yaygın değildir. Ancak bununla birlikte FISH testi IHC testine göre daha doğru sonuçlar vermektedir. FISH testinin maliyet fazlalığından dolayı birçok laboratuvar öncelikle IHC testini uygularlar. IHC testi ilgili dokuda HER2 için gerekli 'pozitif' ya da 'negatif' bir sonucu veremezse FISH testine başvururlar.SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ