LABORATUVAR BİLGİ YÖNETİMİ SİSTEMİ


ViraSoft olarak biz sağlık hizmeti sektörü ve özellikle Dijital Patoloji sektörü için yazılım ürünleri ve çözümleri üzerinde çalışıyor ve geliştiriyoruz. ViraSoft'un bu bağlamda ana amacı, bizim 'Laboratuvar Bilgi Yönetimi Sistemi' dediğimiz sistemi geliştirip sağlık sektörüne sunmaktır. Bu sistem hücrebilim/biopsi, danışmanlık, klinik süreç, teşhiş ve uzaktan danışmanlığı birleştiren bütün bir laboratuvar sistemidir. Ayrıca sistem üzerinden LBYS modüllerine ayrı servisler sunuyoruz.

Patoloji laboratuvarlarını, hasta güvenliği ve uzman performasını çok yüksek olacak şekilde geliştiriyoruz. Patoloji; biyopsi, sitoloji, frozen ve ek olarak 100 farklı testi içeren karmaşık bir sağlık bilimidir. Hastanın dokuları, patoloji laboratuvarları tarafından birçok aşamadan geçirilerek testleri gerçekleştirilir. Hastane bilgi sistemi yani otomasyonlar tarafından bu aşamaları yönetmek ve takip etmek zordur ve etkili bir yol değildir.

ViraSoft, Patoloji laboratuvarları için Laboratuvar Bilgi Yönetimi Sistemi (LBYS) geliştiriyor. ViraSoft'un LBYS yazılımı, patolojideki tüm işlemler ve iş akışlarını kapsayan bilgi idare sistemidir. Patolojik iş akışını kolaylaştıran ve hızlandıran, patologların daha verimli ve etkili çalışabilmesini sağlayan ViraSoft'un LBYS yazılımı sayesinde laboratuvarlarınızda hızlı ve doğru çözümlere ulaşın.LBYS KULLANIM ALANLARI


 • Tanı işlevleri ve slaytları görüntüleme
 • Makroskobik, mikroskobik çalışmaya niceliksel analiz ve görüntüleme
 • Raporlama ve yönetim sistemi
 • Konsültasyonlar
 • Sonuçların karşılaştırılması

 • Kliniksel bilgi değerlendirmesi
 • Kliniksel süreç hakkında veriler
 • Hızlı tanı ve raporlar • Hastaların ve hasta verilerinin kolaylıkla takip edilmesi
 • Doku analiz işlemleri
 • Kaydedilen makroskobik ve mikroskobik verilerin raporlanması
 • Laboratuvar malzemelerin işlemleri ve durum kontrolleri
 • Vaka arşivlenmesi ve önceden arşivlenmiş vakaları inceleyebilmek
 • Genel hastane bilgi sistemlerine entegrasyon

DİGER ÇÖZÜMLERİMİZ


SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ